Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

Rundresa 76-10-01 till Gullspångsälvens källflöden

  

Deltagare: Sven Gadde
Jarl Stigzelius
Göran Pettersson
Jan Fromm
Rune Jonsson
Gunnar Rudolfsson
Jan-Erik Söderström
Jernberg
Karlskoga kommun
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Örebro
Karlskoga kommun
AB Bofors
AB Bofors
Billerud (vägvisare)

  

Bild

 

1. 

Inledning
2.  Karta, Tabergs gruvor. Rött=färdvägen, blått=vatten tillhörande Gullspångsälvens avrinningsområde
3.  Stånggång, drev vattenpump i gruvan
4.  Tavla
5.  Karta, St Örsjön
6.  St. Örsjön, källflöde till Timsälven/Nordmarksälven
7.     -“-    , bäverhydda, relativt stor
8.     -“-    , dammen
9.     -“-    , dammbordet
10.     -“-    , nedströms dammen, bäverhydda
11.     -“-    ,            -“-
12.  Karta, Najn (tillhör Klarälvens avrinningsområde)
13.  Najn, i horisonten Värmullsåsen, Hagfors
14.   -“-, god sikt tack vare kalhygge
15.  Jernberg och Gadde vid Najn
16.  Stigzelius, Gadde, Rudolfsson, Jonsson, Fromm, Jernberg och Pettersson
17.  Resan fortsätter
18.  Karta, Upprämmen
19.  Upprämnen, källsjö till Svartälvens största biflöde
20.     -“-   , den södra viken, Agen
21.     -“-   ,          -“-
22.     -“-   , dammen
23.     -“-   , dammbordet
24.  Början på Upprämmsälven
25.  Upprämmsälven med mycket klart vatten
26.  Trikoptärer, nätbyggande (fångande) sländellarver, tyder på mycket rent vatten
27-30.  Upprämmsälven
31.  En stuga vid Upprämmen
32.  Karta, Sågen
33-36.  Svartälven vid Sågen, viss påverkan, grönalger, geleformade nostok
37.  Karta, Lisjön/Nya Dammen
38-40.  Lisjön, var ursprungligen mossmark(Liaälvsmossarna), uppdämdes på 40-talet
41.  Karta, Djuprämmen
42-45.  Djuprämmen med dammanläggning
46.  Långa grönalger, tyder på påverkan
47.  Eriksdalsälven, leder Rämmssystemet ut i Svartälven
48-49.  Bäverfälle
50.  Karta, Örlingsdammen
51.  Örlingsdammen, ny kraftstation och dammanläggning under uppförande av Billerud. Den gamla kraftstationen förstördes samtidigt med Sysslebäck-olyckan
52-56.  Kraftverks- och dammbygget

  

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund