Dokumentskåpet

  

Allmänt

 
  GVVF kontrollprogram 2016-2022
  Stadgar Gullspångsälvens vattenråd
  Stadgar Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
  Vad innebär ett medlemskap

  

Nyhetsbrev

 

Nr 2 2018
 

Nr 1 2018

  

Årsmötesprotokoll

  Protokoll årsmöte 2018 GVVF
  Protokoll årsmöte 2018 GVR
  Tidigare år

  

Styrelseprotokoll

  2018-11-27 GVVF
  2018-11-27 GVR
  2018-10-17 GVVF
  2018-10-17 GVR
  2018-08-28 GVVF
  2018-08-28 GVR
  2018-05-29 GVVF
  2018-05-29 GVR
  2018-03-14 GVVF
  2018-03-14 GVR
2018-01-31 GVVF
2018-01-31 GVR
  Tidigare år

  

Mötesanteckningar

  2018-09-04 Kommunsamverkan vatten. Tema dagvatten
  2017-11-13 Kommunsamverkan vatten

  

Rapporter och redovisningar (SRK)

  Rapport Gullspångsälven 2013-2017
  Rapport Gullspångsälven 2016
  Tidigare år

  

Övriga rapporter

  Förstudie Bjurbäcksälven 2018
  Exjobb 2017: PFAS in Gullspångsälvens catchment area
  Lokalt åtgärdsprogram för Trösälven etapp 1, 2017
  Sammanställning yttranden åtgärdsprogram Trösälven 2017
  Trösälven Etapp 2: Provfiske i Lokadalen 2017
  Lokalt åtgärdsprogram Bjurbäcksälven, delrapport 2017

  

GVVFs & GVRs Yttranden på remisser

  Kraftigt modifierade vatten – vattenkraft 2018
  Handlingsplan Grön infrastruktur Örebro 2018
  Handlingsplan Grön infrastruktur V. Götaland 2018
  Förnyat tillstånd Ovako Sweden AB 2018
  Tillståndsansökan Nobel Biocare 2018
  Förslag till åtgärdsprogram och reviderade MKN för miljögifter 2018
  Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor 2018
  Tillståndsansökan Blockenhus 2017
  Tillståndsansökan Långban 2017
  Tillståndsansökan Tomsjöarna och Nätsjön 2017
  Utmaningar för Västra Götaland 2017

  

  

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund