Dokumentskåpet

  

Allmänt

 
  GVVF kontrollprogram 2016-2022
  Stadgar Gullspångsälvens vattenråd
  Stadgar Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
 

Underlagsdokument till åtgärdsprogram Gullspångsälven
  Förslag till bildande av vattenråd
  Vattenrådsutredning Gullspångsälven

  

Årsmöten

  Protokoll årsmöte 2017 GVVF
  Protokoll årsmöte 2017 GVR
  Protokoll årsmöte 2016 GVVF
  Protokoll årsmöte 2016 GVR
  Protokoll årsmöte 2015 GVVF
  Protokoll årsmöte 2015 GVR
  Protokoll årsmöte 2014 GVVF
  Protokoll årsmöte 2014 GVR
  Bilagor årsmöte 2014
  Presentation Karin de Beer Årsmöte 2014
  Protokoll årsmöte 2013-05-30     Bilagor
  Protokoll extra årsmöte 2012-10-04
  Protokoll årsmöte 2012    Bilagor
  Protokoll årsmöte 2011
  Protokoll årsmöte 2010
  Protokoll årsmöte 2009
  Extra årsmöte 2009
  Protokoll årsmöte 2008

  

Styrelseprotokoll

2017-08-29 GVVF
2017-08-29 GVR
  2017-05-31 GVVF
  2017-05-31 GVR
  2017-05-08 GVVF
  2017-05-08 GVR
  2017-03-28 GVVF
  2017-03-28 GVR
  2017-02-07 GVVF
  2017-02-07 GVR
2016-12-20 GVVF
2016-12-20 GVR
2016-10-11 GVVF
2016-10-11 GVR
2016-08-31 GVVF
2016-08-31 GVR
2016-05-31 GVVF
2016-05-31 GVR
  2016-03-14 GVVF
  2016-03-14 GVR
  2016-01-12 GVVF
  2016-01-12 GVR
  2015-12-01 GVVF
  2015-12-01 GVR
  2015-10-13 GVVF
  2015-10-13 GVR
  2015-09-02 GVVF
  2015-09-02 GVR
  2015-05-25 GVVF
  2015-05-25 GVR
  2015-04-09 GVVF
  2015-04-09 GVR
  2015-02-26 GVVF
  2015-02-26 GVR
  2015-01-22 GVVF
  2015-01-22 GVR
  2014-05-22 GVVF
  2014-05-22 GVR
  2014-04-03 GVVF
  2014-04-03 GVR
  2014-04-03 Bilaga
  2014-02-24
  2013-09-19     Bilagor
  2013-02-12
  2012-10-04
  2012-03-29
  2011-11-22

  

Mötesanteckningar

  Mötesanteckningar Liljendalsmötet
  Mötesanteckningar vattenkraft och miljö 20130513
   Arbetsgrupp vattenkraften och miljön Daniel Bergdahl
   Arbetsgrupp vattenkraften och miljön Matilda Norberg
  Anteckningar möte om kontrollprogrammet 19 mars 2013
  Inspirationsdag 18 april 2012. Sammanfattning idédiskussion
  Inspirationsdag 18 april 2012. Karin de Beer
  Inspirationsdag 18 april 2012. Matilda Norberg
  Älvgruppsmöte 13 mars 2012. Vårfloden 77 i Gullspångsälven
  Protokoll Vattenförvaltningsmöte Degerfors 20090416
  Samråd enligt nya vattendirektivet 20090401

 

Rapporter och redovisningar (SRK)

  Rapport Gullspångsälven 2016
Rapport Gullspångsälven 2015
  Rapport Gullspångsälven 2014
 

Rapport Gullspångsälven 2013

 

Redovisning Gullspångsälven 2013

  Redovisning GVVF SRK 2008-2012
  Rapport Gullspångsälven 2008-2012
(Vill du ha bilagorna till rapporten är du välkommen att höra av dig)
  Rapport Gullspångsälven 2011
  Redovisning Gullspångsälven 2011
  Rapport Gullspångsälven 2010
  Redovisning Gullspångsälven 2010
  Rapport Gullspångsälven 2009
  Redovisning Gullspångsälven 2009
  Rapport Gullspångsälven 2008
  Redovisning Gullspångsälven 2008  36  MB
  Rapport Gullspångsälven 2003-2007
  Rapport Gullspångsälven 2006
  Rapport Gullspångsälven 2005
  Rapport Gullspångsälven 2004
  Rapport Gullspångsälven 2003
  Rapport Gullspångsälven 1998-2002
  Rapport Metaller i abborre 2004
  Rapport Hova 2006
  Undersökning Påväxt 2006

  

Remissynpunkter m.m.

  Yttrande GVVF GVR ”Tid för bättre vatten” 2015
  GVVFs svar på VMs samråd ang arbetsprogram etc 20130527
  GVVFs svar på remiss revidering ekologisk status 2012
  GVVFs vattenråd remissynpunkter på Vattenmyndighetens rapporter 2009
  Utredning vattenråd 2007

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund