Dokumentskåpet

  

Allmänt

 
  Presentation GVVF GVR
  GVVF kontrollprogram 2016-2022
  Stadgar Gullspångsälvens vattenråd
  Stadgar Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
  Vad innebär ett medlemskap
  Exjobbsförslag
  FAQ

  

Nyhetsbrev

 

Nr 1 2019
 

Nr 2 2018
 

Nr 1 2018

  

Årsmötesprotokoll

  Protokoll årsmöte 2019 GVVF
  Protokoll årsmöte 2019 GVR
  Tidigare år

  

Styrelseprotokoll

  2019-11-11 GVVF och GVR
  2019-10-02 GVVF och GVR
  2019-08-28 GVVF och GVR
  2019-05-28 GVVF
  2019-05-28 GVR
  2019-03-18 GVVF
  2019-03-18 GVR
2019-02-12 GVVF
2019-02-12 GVR
  Tidigare år

  

Verksamhetsberättelser och ekonomiskt resultat

  2019 Verksamhetsberättelse GVR
  2019 Verksamhetsberättelse GVVF
  2019 Resultat och balansräkning
  2018 Verksamhetsberättelse GVR
  2018 Verksamhetsberättelse GVVF
  2018 Resultat och balansräkning
  2017 Verksamhetsberättelse GVR
  2017 Verksamhetsberättelse GVVF
  2017 Resultat och balansräkning

 

Mötesanteckningar

  2018-09-04 Kommunsamverkan vatten. Tema dagvatten
  2017-11-13 Kommunsamverkan vatten

  

Rapporter och redovisningar (SRK)

  Rapport Gullspångsälven 2013-2017
  Rapport Gullspångsälven 2016
  Tidigare år

  

Övriga rapporter

  Information klimatanpassning Gullspångsälvens ARO
  Trösälven Eliminering av vandringshinder vägtrumma (jan 2019)
  Trösälven Kulturmiljöbedömningar inför biotopvårdsåtgärder (jan 2019)
  Förstudie Bjurbäcksälven 2018
  Exjobb 2017: PFAS in Gullspångsälvens catchment area
  Lokalt åtgärdsprogram för Trösälven etapp 1, 2017
  Sammanställning yttranden åtgärdsprogram Trösälven 2017
  Trösälven Etapp 2: Provfiske i Lokadalen 2017
  Lokalt åtgärdsprogram Bjurbäcksälven, delrapport 2017

  

GVVFs & GVRs Yttranden på remisser

  Kraftigt modifierade vatten – vattenkraft 2018
  Handlingsplan Grön infrastruktur Örebro 2018
  Handlingsplan Grön infrastruktur V. Götaland 2018
  Förnyat tillstånd Ovako Sweden AB 2018
  Tillståndsansökan Nobel Biocare 2018
  Förslag till åtgärdsprogram och reviderade MKN för miljögifter 2018
  Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor 2018
  Tillståndsansökan Blockenhus 2017
  Tillståndsansökan Långban 2017
  Tillståndsansökan Tomsjöarna och Nätsjön 2017
  Utmaningar för Västra Götaland 2017