Dokumentskåpet

  

Allmänt

 
  GVVF kontrollprogram 2016-2022
  Stadgar Gullspångsälvens vattenråd
  Stadgar Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

  

Årsmötesprotokoll

  Protokoll årsmöte 2017 GVVF
  Protokoll årsmöte 2017 GVR
  Tidigare år

  

Styrelseprotokoll

2017-11-28 GVVF
2017-11-28 GVR
  2017-10-18 GVVF
  2017-10-18 GVR
2017-08-29 GVVF
2017-08-29 GVR
  2017-05-31 GVVF
  2017-05-31 GVR
  2017-05-08 GVVF
  2017-05-08 GVR
  2017-03-28 GVVF
  2017-03-28 GVR
  2017-02-07 GVVF
  2017-02-07 GVR
  Tidigare år

  

Mötesanteckningar

  2017-11-13 Kommunsamverkan vatten

  

Rapporter och redovisningar (SRK)

  Rapport Gullspångsälven 2016
  Tidigare år

  

Övriga rapporter

  Exjobb 2017: PFAS in Gullspångsälvens catchment area
  Lokalt åtgärdsprogram för Trösälven etapp 1, 2017
  Sammanställning yttranden åtgärdsprogram Trösälven 2017
  Trösälven Etapp 2: Provfiske i Lokadalen 2017
  Lokalt åtgärdsprogram Bjurbäcksälven, delrapport 2017

  

GVVFs & GVRs Yttranden på remisser

  Tillståndsansökan Blockenhus 2017
  Tillståndsansökan Långban 2017
  Tillståndsansökan Tomsjöarna och Nätsjön 2017
  Utmaningar för Västra Götaland 2017

  

  

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund