Gullspångsälvens vattenvårdsförbund bedriver vatten-kontroll i Gullspångsälvens avrinningsområde sedan 1968.
  
Gullspångsälvens vattenråd har som sin huvudsakliga uppgift att genom lokal kunskap och delaktighet verka för att alla vatten uppnår och bibehåller god ekologisk status. Vattenrådet bildades 2008.
   
Läs gärna vidare här på hemsidan om vad vi gör i vatten-vårdsförbundet och vattenrådet, vilka som är medlemmar
och vad som är på gång.


Äldre nyhetsbrev hittar du i Dokumentskåpet

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund