Gullspångsälvens vattenvårdsförbund bedriver vattenkontroll i Gullspångs-älvens avrinningsområde sedan 1968.
  
Gullspångsälvens vattenråd har som sin huvudsakliga uppgift att genom lokal kunskap och delaktighet verka för att alla vatten uppnår och bibehåller god ekologisk status. Vattenrådet bildades 2008.
   
Läs gärna vidare här på hemsidan om vad vi gör i vattenvårdsförbundet och vattenrådet, vilka som är medlemmar och vad som är på gång.

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund