Länkar

  

  

Länsstyrelsen i Värmlands län
  
Länsstyrelsen i Örebro län
  
Länsstyrelsen i Dalarnas län
  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 

Vattnen i Gullspångsälvens avrinnings- område rinner genom fyra län. Under fliken ”Miljö och klimat” och länken ”vatten och vattenanvändning” på respektive länsstyrelses hemsida går det att läsa om bland annat vatten-förvaltning, aktuella vattenvårdsprojekt, vattenverksamheter och andra frågor kring vatten som hanteras av läns-styrelsen.

Vänerns vattenvårdsförbund

Gullspångsälven mynnar i Vänern och här träffar vi på Vänerns vattenvårds- förbund.

Havs- och vattenmyndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Den nya havs- och vatten- myndigheten har tagit över många av Fiskeriverkets och Naturvårds- verkets ansvarsområden när det gäller havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering.

    
Vattenmyndigheterna

Gullspångsälvens avrinningsområde ingår i Västerhavets vattendistrikt. Läs vidare här om vattenförvaltningen, fördjupa dig i rapporter eller varför inte börja prenumerera på nyhetsbrevet Vattenblänk.

Sveriges Vattenorganisationer
En gemensam portal för Sveriges alla vattenorganisationer. Här finns en gemensam kalender för aktiviteter med fokus på vattenfrågor och det är lätt att hitta till olika vattenvårdsförbund och vattenråd.
  

 

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vatten- drag, grundvatten och kustvatten. Här kan man få veta vilken statusklassning vattenförekomster har, vad den klassningen baseras på, vilka riskklass- ningar och skyddade områden som finns och en hel del annat smått och gott för vattenfolk.

 

Samordnad recipientkontroll för Gullspångsälven
Här finns data från den samordnade recipient- kontrollen upplagd och sökbar. Hur ser totalfos- forvärdena ut i Lonnen? Vilka pH-värden har det varit i Lesjöns utlopp? Vad har vattentempera- turen varit i Gullspångsälven i november de senaste 30 åren? Allt det här och mycket mer kan du få veta här.

      – Data från SRK     – Äldre data från SRK

  

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund