Gullspångsälvens vattenvårdsförbunds funktionärer

  
  
STYRELSEN
  

  

Ordinarie
  

Ersättare

  Liselotte Eriksson ordf.
Karlskoga kommun
  
Göran Pettersson
Karlskoga kommun
  
Kajsa Gustavsson, vice ordf.
Cambrex Karlskoga AB
  
Patrik Krekula
Ovako Hällefors AB
  
Allan Myrtenkvist
Hällefors kommun
  
Torbjörn Parling
Filipstads kommun
  
Thomas Backelin
Storfors kommun
  
Håkan Larsson
Storfors kommun
  
Mattias Lagergren
Karlskoga Miljö AB
  
Tomas Nermark
Degerfors kommun
  
Sophia Ohlsson
Miljöbolaget i Svealand AB
   
Sylve Johansson
Fortum Generation AB
  
Kent Gustafsson
Örebro läns landsting
  
Nils Nygren
Sveaskog
  
Sif Eklund
Karlskoga Hembygdsförening
  
Lars Rosén
LRF m.m.
  
REVISORER
  
  Boo Thuvander
Karlskoga
  
Leif Gustavsson
Karlskoga
  
 
VALBEREDNING
  
  Matilda Norberg (sammankallande)
Karlskoga
  
KASSÖR
  
  Bengt Adolfsson
  
SEKRETERARE/VATTENRÅDGIVARE
 
  Matilda Norberg
Karlskoga

  

  
ROLLER I STYRELSEN

Styrelsen: Huvudansvarig för verksamheten.
  
Ordförande: Leda styrelsemöten och årsmöte.
  
Vice ordförande: Går in som ordförande när ordinarie ordförande har förhinder.
  
Ledamot: Deltar på styrelsemöten, årsmöten och annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Meddelar personlig ersättare vid förhinder. Meddelar sekreterare om personlig ersättare har förhinder.
  
Ersättare: Går in istället för ordinarie ledamot när denne har förhinder att närvara. Deltar i annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Förbundet och rådet uppmuntrar ersättare att delta på styrelsemöten och i annan verksamhet för förbundet och rådet även när ordinarie ledamot är närvarande. Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att kunna vara insatt i aktuella frågor och kunna delta på god kunskapsbas om så behövs. Ersättare har förslags- och yttranderätt på styrelsemöten.
  
Vattenrådgivare/
sekreterare:
Sammankallande till styrelse och årsmöten. Sköter rådet och förbundets administration. Verkställande av styrelsens och årsmötets beslut. Samordnare av förbundet och rådets verksamhet. Bedriver även verksamhetsutveckling, rådgivning till medlemmar, marknadsföring och omvärldsbevakning.
  
Kassör: Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar

  

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund