Gullspångsälvens vattenvårdsförbunds och vattenråds funktionärer

  
  
STYRELSEN
  

  

    

  

Ordinarie
  

Ersättare

  Linda Brunzell ordf.
Karlskoga kommun
  
Peter Wiklund
Karlskoga kommun
  
Kent Gustavsson, vice ordf.
Region Örebro län
  
Nils Nygren
Sveaskog

  
Kent Grängstedt
Hällefors kommun
  
Torbjörn Parling
Filipstads kommun
  
Lennart Johansson
Storfors kommun
  
Håkan Larsson
Storfors kommun
  
Ylva Helmfrid Schwartz
Karlskoga Vattenkraft AB

  
Sören Finnström
Ludvika kommun

  
Simon Persson
Miljöbolaget i Svealand AB
   
Sylve Johansson
Fortum Generation AB
  
Kajsa Gustavsson
Cambrex Karlskoga AB

  
Patrik Krekula
Ovako Hällefors AB

  
Sif Eklund
Karlskoga Hembygdsförening
  
Lars Rosén
LRF m.m.
  
REVISORER
  
  Tobias Isaksson
Karlskoga
  
Sten Jonsson
Karlskoga
 

Marie-Louise Nauclér
Karlskoga

VALBEREDNING
  
 

Liselotte Eriksson
Karlskoga


Göran Pettersson

Karlskoga


Ivan Eriksson
Ludvika

  

KASSÖR
  
  Bengt Adolfsson
  
SEKRETERARE/VATTENRÅDGIVARE
 
  Under tillsättning

  

  
ROLLER I STYRELSEN

Styrelsen: Huvudansvarig för verksamheten.
  
Ordförande: Leda styrelsemöten och årsmöte.
  
Vice ordförande: Går in som ordförande när ordinarie ordförande har förhinder.
  
Ledamot: Deltar på styrelsemöten, årsmöten och annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Meddelar personlig ersättare vid förhinder. Meddelar sekreterare om personlig ersättare har förhinder.
  
Ersättare: Går in istället för ordinarie ledamot när denne har förhinder att närvara. Deltar i annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Förbundet och rådet uppmuntrar ersättare att delta på styrelsemöten och i annan verksamhet för förbundet och rådet även när ordinarie ledamot är närvarande. Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att kunna vara insatt i aktuella frågor och kunna delta på god kunskapsbas om så behövs. Ersättare har förslags- och yttranderätt på styrelsemöten.
  
Vattenrådgivare/
sekreterare:
Sammankallande till styrelse och årsmöten. Sköter rådet och förbundets administration. Verkställande av styrelsens och årsmötets beslut. Samordnare av förbundet och rådets verksamhet. Bedriver även verksamhetsutveckling, rådgivning till medlemmar, marknadsföring och omvärldsbevakning.
  
Kassör: Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar