« Tillbaka

Bjurbäcksälven

  

  
Bjurbäcksälven rinner från sjön Aspen till Stor-Lungen i Storfors kommun. Längs Bjurbäcksälven hittar vi också Bjurbäckens kanal som sedan mitten på 1800-talet slussat först malm och järn för att sedan med tiden övergå till fritids-/turistbåtar. Bjurbäcksälven är en dold pärla när det gäller naturvärden och har flera sträckor som är otroligt vackra. Det finns även flera fina kulturmiljöer längs Bjurbäcksälven, bland annat ett riksintresse vid Bjurbäcksdammen. 

Gullspångsälvens vattenråd genomförde under hösten 2016 en vattendragsvandring längs kanalen och älven. Det var ett mycket uppskattat evenemang med närmare 70 deltagare. 

Under 2017 har vattenrådet valt att arbeta vidare med Bjurbäcksälven och tar med hjälp av sökta medel från länsstyrelsen i Värmland fram ett lokalt åtgärdsprogram för älven.

 

Arbetet med det lokala åtgärdsprogrammet kommer fortgå under 2018, och en delrapport har i slutet på 2017 tagits fram. Den kan ni ta del av här.

  

  

 


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund