« Tillbaka

Bjurbäcksälven

  

  
Bjurbäcksälven rinner från sjön Aspen till Stor-Lungen i Storfors kommun. Längs Bjurbäcksälven hittar vi också Bjurbäckens kanal som sedan mitten på 1800-talet slussat först malm och järn för att sedan med tiden övergå till fritids-/turistbåtar. Bjurbäcksälven är en dold pärla när det gäller naturvärden och har flera sträckor som är otroligt vackra. Det finns även flera fina kulturmiljöer längs Bjurbäcksälven, bland annat ett riksintresse vid Bjurbäcksdammen. 

Under 2017 valde vattenrådet att arbeta vidare med Bjurbäcksälven. Ett lokalt åtgärdsprogram togs fram med hjälp av sökta medel från länsstyrelsen i Värmland och konsulten Kräftmannen AB. Den första delrapporten, med kunskapsunderlag och kompletterande biologiska undersökningar färdigställdes hösten 2017. Den kan ni ta del av här.

 


Gullspångsälvens vattenråd genomförde under hösten 2016 en vattendragsvandring längs kanalen och älven. Det var ett mycket uppskattat evenemang med närmare 70 deltagare.

  

Det stora lokala engagemanget och att området kombinerar intressen inom både kultur och natur ledde till att vattenrådet gick vidare och genomförde en förstudie till åtgärder vid Källfallet och Bjurbäcksdammen under 2018. Norconsult anlitades för uppdraget. En färdigställd förstudie stod klar hösten 2018, den kan ni läsa här. Fortsättningen av projektet omfattar dialog och samverkan med dammägare, fastighetsägare, FVOF, kulturmiljöaktörer, lokala intressenter m.fl. berörda för att se vilka möjligheterna är att gå vidare och skapa god status i Bjurbäcksälven.
  

  

  

 


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund