« Tillbaka

Gullspångslaxen

  


Utsättning av fiskyngel

Gullspångslaxen är en av få insjölevande laxstammar i Europa. Målsättningen med projekt gullspångslaxen har varit att på sikt öka uppvandringen av vild lax och utöka arealen av lämpliga lekbottnar i älven. En avsiktsförklaring skrevs på i april 2003 och ett flertal parter har sedan arbetat för att förverkliga mål- sättningen. Detta resulterade bland annat i en ny laxtrappa, restaurering av forssträckor och för- ändringar i flödesregleringen. Gullspångsälven är ett Natura 2000 område och naturreservatet Gullspångs- älven inrättades 2006. På så sätt kommer området förvaltas långsiktigt.
  
Besök gärna området i oktober-november när laxen leker.

  

Vill du veta mer om projektet kan du läsa slutrapporten...

    ...och besöka hemsidan

  

           

  

Laxtrappan


Foto: Mats Hebrand

  


Foto: Stefan Sjödin

  Foton hämtade från www.gullspangslaxen.se

Projekt Gullspångslaxen

  

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund