« Tillbaka

Kommunturné

  

Under perioden maj 2016 till april 2017 har Gullspångsälvens vattenråd genomfört en turné till kommunstyrelserna i medlemskommunerna och berättat om vattenförvaltningen samt Gullspångs-älvens vattenråds och vattenvårdsförbunds verksamhet. Vid varje tillfälle har kommunen fått skapa sitt eget ordmoln med associationer till vatten. Här presenteras respektive kommuns ordmoln samt ett sammanslaget ordmoln med alla associationer på hela turnén.

Flera associationer går igen hos alla eller de flesta kommunerna, såsom livgivande, god dryck, bad, fiske, rent vatten, törstsläckande, båtfärder och turism/rekreation. Flera av kommunerna associerade också till fina upplevelser och känslor såsom lugn, rofylldhet, glädje, njutning och att vatten är roligt. Cirka hälften av kommunerna associerade också till tvätt och hygien, energi-utvinning, miljöproblem, översvämningar och olika sorters vattenförekomster (sjö, å, bäck etc).

Flera associationer var unika för en eller två kommuner. Alla kommuner nämnde på något sätt de vatten som fanns inom kommunen, t.ex nämndes Bergslagskanalen i Filipstad och Storfors, medan i Gullspångs kommun nämndes Vänern och Skagern. I Ludvika var Spendrups, en del i associationerna medan Karlskoga nämnde tillgänglighet och skyddsvärden, Hällefors uttryckte en stolthet över rikedomen av sjöar i kommunen och Degerfors nämnde vattnet som ursprung till möjligheter och jobb.

Associationskartorna visar på hur vatten är en del av både livet och kommunens vardag från det stora till det lilla. De unika associationerna visade också att vatten för det mesta är en del i de aktuella frågor som behandlas inom respektive kommun.

 

  


Alla unika

Gullspång
Gullspång

Ludvika
   
Ludvika

Filipstad
Filipstad

Hällefors
Hällefors
  

Karlskoga

Karlskoga

  

Degerfors
  
Degerfors

Storfors
Storfors

Töreboda
  
Töreboda

  

 


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund