Vattenverksta'n

  

Det konkreta arbetet med att förbättra den ekologiska statusen på våra
vatten pågår kontinuerligt. Här tar vi upp exempel på vad som görs och
gjorts i Gullspångsälvens avrinningsområde för att nå målet god status i
alla vatten.

  

 
       Kullån, Burån och Hovaån      Bjurbäcksälven
  
     Trösälven      Kommunturné         Värna
        Skagersholmsån
  
     Kväverening vid Aggeruds
     reningsverk
  
     Restaurering av Imälven      Gullspångslaxen och
     projektet GRAP
     Våtsjötorp - Valån      Silverhyttan - Trösälven      Utjämningsmagasin/dagvatten-
     damm i Kilstabäcken

  

Vet du om fler projekt som genomförs eller genomförts i Gullspångsälvens
avrinningsområde? Hör av dig så lägger vi in dem också.

  Matilda Norberg
  matilda.norberg@karlskoga.se

  


Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund