Vattenverksta'n

  

Det konkreta arbetet med att förbättra den ekologiska statusen på våra
vatten pågår kontinuerligt. Här tar vi upp exempel på vad som görs och
gjorts i Gullspångsälvens avrinningsområde för att nå målet god status i
alla vatten.
  

Pågående projekt

Övartjärnsbäcken

     Saxen       Kisjöbäcken
  
 
     Trösälven       Bjurbäcksälven      Gullspångslaxen och
     projektet GRAP
      
        Värna
        Skagersholmsån
   

  

Avslutade projekt

     Angsjön      Silverhyttan - Trösälven      Våtsjötorp - Valån
  
 
     Kommunturné       Utjämningsmagasin/dagvatten-
      damm i Kilstabäcken
     Kväverening vid Aggeruds
     reningsverk
  
 
     Restaurering av Imälven
  
     Kullån, Burån och Hovaån  

  

Vet du om fler projekt som genomförs eller genomförts i Gullspångsälvens
avrinningsområde? Hör av dig så lägger vi in dem också.